Kinderen - Tjitske Wilken Haptonomie
449
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-449,page-child,parent-pageid-551,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Kinderen

WANNEER KUN JE BIJ MIJ TERECHT

Kinderen weten niet altijd wat ze voelen of hebben hier geen woorden voor. Ze kunnen dit soms uitten door onrust, boosheid of in angsten en kunnen hun zelfvertrouwen kwijt zijn. Ze krijgen moeite met het contact met anderen of gaan dit vermijden. Ze raken in de knoop met hun gevoelens en gaan ineens ander gedrag vertonen.

WAAR GAAT HET OVER

Als therapeut werk ik aan veiligheid en vertrouwen. Op een speelse wijze heb ik aandacht voor aanraking, houding, beweging en de wisselwerking met de gevoelens van het kind. Hierdoor kunnen kinderen ervaren wat ze voelen. Zo kan het kind zijn gevoelens naar boven laten komen en uiten. En wordt “het zich goed voelen” in hun lijf weer herkend.

WAT KUN JE VERWACHTEN

Spelen is werken met je lijf. Naast gesprekjes is er veel ruimte voor spelletjes en oefeningen met materialen, zoals ballen, balanstol, elastiek, trampoline en wiebelplank. We  maken gebruik van tast, waarnemen, horen, zien, voelen in combinatie met bewegen. Thema’s die aan de orde komen zijn keuzes maken, hindernissen overwinnen, samenwerken, hulp vragen.

Wanneer haptotherapie voor kinderen?

Opgroeien gaat meestal vanzelf. Maar soms worstelt je kind een tijdje. Kinderen kunnen door gebeurtenissen in hun leven, gezin, school of door hun eigen problematiek niet meer lekker in hun vel zitten.

Ze weten niet altijd meer wat ze voelen of hebben hier geen woorden voor. Ze kunnen dit soms uitten door onrust, boosheid of in angsten en kunnen hun zelfvertrouwen kwijt zijn. Ze krijgen moeite met het contact met anderen of dit gaan vermijden.

Ze raken in de knoop met hun gevoelens en gaan ineens ander gedrag vertonen.

Dan kun je als ouder(s) die worsteling zien, maar weet je misschien niet altijd hoe je kunt helpen, terwijl je dat zo graag zou willen. Soms kom je hier als ouder niet alleen uit en is het prettig als een therapeut je hierbij kan ondersteunen.

Haptotherapie kan kinderen helpen die:

 • weinig zelfvertrouwen hebben, (faal)angstig, gespannen of onzeker zijn, een negatief of laag zelfbeeld hebben, of de neiging tot perfectionisme hebben
 • willen leren om voor zichzelf op te komen (zelfvertrouwen)
 • op hun tenen lopen (letterlijk of figuurlijk) of niet lekker in hun vel zitten
 • slaapproblemen hebben
 • concentratieproblemen hebben
 • hoogbegaafd en/of hooggevoelig zijn
 • onrustig of heel druk zijn of juist teruggetrokken
 • vage lichamelijke klachten hebben (hoofdpijn, buikpijn)
 • sociaal onhandig gedrag (agressie, schuwheid, angst) laten zien
 • ingehouden zijn en weinig plezier en energie hebben, vaak wat somber zijn
 • extra druk en initiatiefrijk zijn en achteraf verbaasd zijn over wat er nu toch weer gebeurd is.
 • moeite hebben met (het aangeven van) grenzen
 • het lastig vinden om contact te maken
 • pesten of gepest worden
 • moeite hebben met de verwerking van een verlies (van gezondheid, bij scheiding, bij verhuizing of overlijden van een naaste)

Over kinderen

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en hebben een eigen drang om te groeien, te leren en de wereld te ontdekken. Ze doen dit vooral spelenderwijs en met al hun zintuigen. Elk kind ontwikkelt zich op een eigen en unieke wijze en in een eigen tempo.

Ze ontdekken al voelend en tastend de wereld om hen heen. Op deze manier ontwikkelt het kind gevoel voor zichzelf en leert het de omgeving kennen waarin het leeft. Het leert via verschillende gevoelservaringen zijn of haar eigen (on)mogelijkheden kennen. Op deze manier bouwt het kind zelfvertrouwen op en is het in staat een gezond zelfbeeld te ontwikkelen.

Kinderen zijn heel puur in hun voelen. Een bijzonder vermogen dat vaak verloren gaat in het leven. Ook worden ze niet gehinderd door allerlei gedachtekronkels en vastgeroeste gedragspatronen die volwassenen kenmerken. Emoties zijn heel goed zichtbaar in houding, spel en creativiteit van het kind. Voelen, aanraken, ervaren en beleven zijn vaak heel vanzelfsprekende dingen in de leefwereld van een kind.

Worstelen met emoties
Hoewel kinderen dicht bij hun gevoel staan, kunnen zij nog niet altijd woorden geven aan hun gevoelens. Of ze kunnen nog niet duiden of snappen wat alle indrukken voor hen betekenen.

Dit maakt het praten hierover soms lastig. Bij kinderen zie je daardoor vaak dat gevoelens worden vertaald in bepaald gedrag. Worstelen ze met emoties, dan kunnen ze vaak primair reageren. Soms gaan ze ander gedrag vertonen dan men van het kind gewend is. Het ene kind wordt druk en kan zich niet concentreren of krijgt een woede aanval, het andere kind trekt zich eerder terug, wordt angstig of huilerig. Ook klachten als buikpijn en hoofdpijn kunnen voorkomen.

Veiligheid en vertrouwen
Haptotherapie is zeer geschikt omdat in de begeleiding voelen en beleven centraal staan. Juist de ervaringsoefeningen helpen kinderen te communiceren over gevoelens en gedachten. Kinderen reageren onmiddellijk vanuit hun gevoel op het contact dat je met ze aangaat en de hulp die je biedt. Ze vertellen met hun houding, beweging en gebaren hoe het met ze is, hoe ze zich voelen.
Als therapeut werk ik aan veiligheid en vertrouwen. Op een speelse wijze heb ik aandacht voor aanraking, houding, beweging en de wisselwerking met de gevoelens van het kind. Hierdoor kunnen kinderen ervaren wat ze voelen. Zo kan het kind zijn gevoelens naar boven laten komen en uiten. En wordt “het zich goed voelen” in hun lijf weer herkend.

Wat kun je verwachten?

De basis is werken aan veiligheid en vertrouwen. Het uitgangspunt is dat het kind zich geborgen gaat voelen en ervaart: Je bent goed zoals je bent!

Haptotherapie laat kinderen stilstaan bij wat ze voelen en bij hun eigen kwaliteiten en (on)mogelijkheden. Ik kijk naar diverse kwaliteiten zoals: balans, rust, kracht, gerichtheid, souplesse, wendbaarheid, precisie, afstemming, samenwerking, maatgevoel, gevoel voor ruimte. Hiermee probeer ik er achter te komen waar jouw kind al goed in is. Welke kwaliteiten worden al gebruikt en welke minder of nog niet.

Vaak is het voor kinderen niet makkelijk om te praten over wat hun dwars zit of wat er niet zo goed gaat. Directe vragen kunnen verwarrend of bedreigend zijn. Inzicht en reflectievermogen zijn nog onvoldoende ontwikkeld om tot een antwoord of een oplossing van de problemen te komen. Haptotherapie met kinderen is daarom speelser van aard dan bij volwassenen.

Spelen is werken met je lijf.

Naast gesprekjes is er veel ruimte voor spelletjes en oefeningen met materialen, zoals ballen, balanstol, hoepels, elastiek, trampoline en wiebelplank. We  maken gebruik van tast, waarnemen, horen, zien, voelen in combinatie met bewegen. Thema’s die aan de orde komen zijn keuzes maken, hindernissen overwinnen, samenwerken, hulp vragen. Ervaren, voelen, spelplezier staat voorop.

Deze dynamische benadering geeft inzicht in hoe het kind met zichzelf, met materiaal, met anderen (mij, ouders, andere kinderen) omgaat.

Het kind leert spelenderwijs en ontdekt zo nieuwe gebieden en mogelijkheden. Ik sluit aan op de beleving van het kind, stel het op z’n gemak, zodat het zich durft te uiten. Tijdens deze ‘oefeningen’ komt het kind er dan vaak ook makkelijker toe om wat te vertellen. Maar dit hoeft niet altijd met woorden. Door de aandacht te richten op kwaliteiten en mogelijkheden, in plaats van op datgene wat er niet goed gaat, krijgt het kind weer ruimte en vertrouwen om nieuwe ervaringen op te doen. Deze worden meegenomen naar het dagelijks leven.

Soms werk ik met kinderen op de behandelbank.  Op die manier kan ik hen laten voelen wat hen dwars zit. Bijvoorbeeld: wanneer ga je verkrampen of volhouden, hoe kun je weer ontspannen en verzachten en hoe kun je jezelf groot of klein maken? Zo kun je leren dat je je vanuit jezelf naar andere mensen open kunt stellen, kunt zeggen waar je behoefte aan hebt, grenzen kunt stellen, jezelf kunt laten zien, je sterk kunt voelen. Maar ook dat je een ander nodig hebt om aandacht te krijgen, gerustgesteld te worden, getroost te worden, je veilig te voelen.

Praktisch:

De eerste keer zie ik het kind graag met een of beide ouders/verzorgers. Dan heb ik een afspraak met ouders/verzorgers. De sessies daarna werk ik samen met het kind. Tijdens de vierde afspraak evalueren we met elkaar, hierbij zijn zowel ouders/verzorgers als het kind aanwezig. We bespreken de bevindingen en ervaringen. Mogelijk krijgen ouders advies en/of oefeningen mee om thuis te doen. Zo nodig, en altijd in overleg, neem ik contact op met de leerkracht van school. In het verdere verloop van de therapie worden ouders (en evt. school) regelmatig betrokken. Soms is het waardevol om een extra afspraak te maken met de ouders, samen of apart.

Als ouders zijn jullie de belangrijkste mensen in het leven met en van je kind(eren). Daarom betrek ik jullie in de behandeling. De begeleiding is er op gericht om jullie kind en jullie inzicht te geven en om nieuwe mogelijkheden aan te bieden. Hierdoor kan de interactie dynamiek tussen jullie verbeteren. Ik geef regelmatig opdrachten of oefeningen voor thuis mee die ondersteuning bieden in het proces.

Kom vrijblijvend kennismaken met mij!